Новости

Навчальні програми Українська/Російська

Українська мова, рівень В1

Пороговий рівень (середній)

 

Курс призначений для осіб, які уже оволоділи граматичним і лексичним мінімумом і можуть використовувати українську мову в ситуаціях повсякденного спілкування.

 

Мета курсу – допомогти слухачам вийти на рівень володіння українською мовою, достатній для основних комунікативних потреб як упобутовій, так і в соціально-культурній сферах, а також в елементарних ситуаціях професійного спілкування.

 

Завдання курсу полягають у тому, щоби поповнити словниковий запас учнів як у галузі побутової, так і соціально-культурної лексики різної тематики, а також навчити їх розуміти і обговорювати тексти інформативної спрямованості. Досягнення цього рівня є достатнім, щоб розпочати навчальну, освітню або професійну діяльність.

 

Під час засвоєння курсу слухачі оволодіють повною системою відмінків української мови і дієслівними часами, дізнаються про специфіку дієслів доконаного і недоконаного і виду, а також вивчать основні віддієслівні форми. Слухачі зможуть вдосконалити навички побудови речень, у т.ч. познайомляться з основними типами складного речення.

 

На цьому рівні методика передбачає використання як діалогової форми навчання, так і читання значної кількості текстів різної тематики, що має на меті розширити словниковий запас учнів. Крім того, курс передбачає виконання значної кількості вправ, спрямованих на формування навичок автоматичного відтворення форм дієслів і іменників.

 

Орієнтовна тривалість повного курсу 220 акад. годин (110 занять).

Login

Lost your password?