Новости

Навчальні програми Українська/Російська

Українська мова, рівень С1

Високий рівень (просунутий)

 

Курс призначений для осіб, які вже можуть вільно спілкуватися українською мовою і хочуть навчитися автоматично висловлювати нею свої думки і краще розуміти українську культуру.

 

Мета курсу – відшліфувати навички слухачів вільно говорити на будь-які соціально-культурні теми, навчити їх ефективно використовувати мову в професійній сфері, а також у деталях розуміти складні оригінальні тексти.

 

Завдання курсу полягають в ознайомленні слухачів зі стилістичним розмаїттям української мови з наступним відпрацюванням навичок практичного використання лексики і граматики різних стилів, а також у поглибленому вивченні варіативності синтаксичних засобів.

 

У ході курсу слухачі ознайомляться зі стилістичною диференціацією сучасної української мови, навчаться використовувати широкий спектр мовних засобів для аргументації своєї позиції, побудови висловлювань на абстрактні теми.

 

Методика викладання на цьому рівні передбачає значний обсяг читання і аудіювання оригінальних текстів з наступним їх детальним аналізом, а також систематизацію вивчених мовних конструкцій. Значну увагу приділено відпрацюванню навичок монологічного мовлення, у т.ч. засобів його зв’язності, і практичному використанню риторичних прийомів.

 

Орієнтовна тривалість повного курсу 220 акад. годин (110 занять).

Вхід

Lost your password?