Новости

Навчальні програми Українська/Російська

Українська мова, рівень А2

Базовий рівень (початковий)

 

 

Курс призначений для осіб, які вже раніше вивчали українську мову і можуть покривати свої базові комунікативні потреби.

 

Мета курсу – закріпити навички щоденного спілкування, а також сформувати вміння підтримувати контакти, виражати оцінки і думки в типових ситуаціях. Після його проходження людина зможе задовольняти свої основні комунікативні потреби, які виникають у непрофесійному середовищі.

 

Завдання курсу полягають в тому, щоби розширити словниковий запас побутової лексики, поповнити основні тематичні лексичні групи, зокрема такі, як спорт, проведення дозвілля, кіно, книги, відпочинок, здоров’я тощо, а також поглибити мовну компетенцію в різноманітних комунікативних ситуаціях, зокрема при запиті інформації, висловленні згоди/незгоди, оцінки, прохань, обговоренні планів тощо.

 

У ході курсу слухачі вдосконалять свої граматичні навички в галузі використання дієслівних і відмінкових форм як іменника, так і прикметника, а також засвоять деякі типи складного речення.

 

Методика викладання на цьому рівні ґрунтується на широкому використанні діалогів з їх наступним відтворенням, на відпрацюванні граматичного матеріалу в ситуаціях конкретного спілкування, а також на роботі з мікротекстами, у т.ч. з тими, з якими слухачі зустрічаються в повсякденному житті, наприклад, меню в ресторані, прогноз погоди, телепрограма, короткі рекламні повідомлення.

 

Орієнтовна тривалість повного курсу 110 акад. годин (55 занять).

Login

Lost your password?