Новости

Навчальні програми Українська/Російська

Російська мова, рівень В2

Післяпороговий рівень (вище середнього)

 

Курс призначений для осіб, які мають досвід спілкування російською мовою в широкому спектрі комунікативних ситуацій і які хочуть використовувати російську мову в професійній сфері, а також глибше познайомитися з російською культурою.

 

Завдання курсу полягають у тому, щоби значно збільшити словниковий запас слухачів, щоби підготувати їх до самостійного читання соціально-культурних, художніх і професійних текстів. Крім того, слухачі відшліфують свої навички використання граматичних конструкцій при побудові висловлювань різного типу.

 

У ході курсу слухачі систематизують свої знання з усіх розділів російської граматики, познайомляться з основними словотвірними моделями російської мови, посилять навички грамотного мовлення й письма в різних ситуаціях побутового, соціально-культурного і професійного спілкування.

 

Методика викладання на цьому рівні передбачає комбінований підхід: з одного боку, слухачі виконують значну кількість тренувальних вправ, спрямованих на відпрацювання мовних конструкцій у конкретних ситуаціях. Велика увага приділяється підбору синонімічних варіантів, як лексичних, так і граматичних, що має на меті зробити мовлення точнішим і різноманітнішим. З другого боку, застосовуються елементи описового методу, який передбачає систематизацію вивченого матеріалу у вигляді підсумкових таблиць, що повинно закріпити у слухачів цілісну модель російської мови. Істотне місце в курсі займає читання і розбір оригінальних текстів.

 

Орієнтовна тривалість повного курсу 200 акад. годин (100 занять).

Login

Lost your password?