Підготовка до іспитів

[vc_row][vc_column width=”1/2″][pricing_column title=”B1:Intermediate – B2:Upper Intermediate” target=”_self” active=”yes” price=”IELTS Academic” link=”http://abc-center.com.ua/movi-navchannya/angliyska/onlayn-testuvannya/” button_text=”Записатися на тестування”]

 • ПТ 16:30 – 18:00 М. Дружби народів
 • Модуль: 5 занять – 900 грн
 • Курс: 25 занять – 4500 грн
 • тривалість курсу – 6 месяців
 • Підручник у подарунок при оплаті всього курсу до 7.09
 • Курс читає сертифікований викладач IELTS Academic
 • У групі до 8 осіб
 • Початок занять: 2 вересня

[/pricing_column][/vc_column][vc_column width=”1/2″][pricing_column title=”B2:Upper Intermediate – C1:Advanced ” target=”_self” active=”yes” price=”IELTS Academic” link=”http://abc-center.com.ua/movi-navchannya/angliyska/onlayn-testuvannya/” button_text=”Записатися на тестування”]

 • ПТ 18:30 – 20:00 М. Дружби народів
 • Модуль: 5 занять – 900 грн
 • Курс: 25 занять – 4500 грн
 • тривалість курсу – 6 месяців
 • Підручник у подарунок при оплаті всього курсу до 7.09
 • Курс читає сертифікований викладач IELTS Academic
 • У групі до 8 осіб
 • Початок занять: 2 вересня

[/pricing_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_tabs][vc_tab title=”IELTS” tab_id=”1404732244-1-36″][vc_single_image image=”4366″ img_link_target=”_self” img_size=”full”][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”][dropcaps]IELTS[/dropcaps] – це міжнародна система тестування англійської мови. Тест складається з чотирьох модулів – слухання, обговорення, читання, письмо й триває 2 години 45 хвилин. Існує два варіанти тесту: General (загальний) і Academic (академічний). Академічний варіант націлений на використання англійської для навчання у вищих навчальних закладах.

 

Модуль «слухання» складається з чотирьох секцій, кожна з яких містить 40 запитань. Студенти прослуховують діалоги та монологи англійською мовою, які впродовж тесту стають дедалі складнішими.

 

Модуль “обговорення”  – це інтерв’ю кандидата та екзаменатора. Воно складається з трьох головних частин: розповідь про себе, монолог на задану тему та обговорення абстрактних ідей, пов’язаних із попередньою темою.

 

Модуль “читання”  складається з трьох уривків і 40 запитань, при цьому запитання ускладнюються впродовж тесту.

 

Модуль «письмо» включає дві задачі: опис діаграми або таблиці, обґрунтування думки і представлення вирішення проблеми.

 

Підготовчий курс до тесту IELTS включає тренування сприйняття на слух британської, американської та австралійської англійської мови, оволодіння навичками, як треба відповідати за різні типи запитань:  “multiple choice”; запитання, що передбачають коротку відповідь, запитання-висновки та запитання для заповнення пробілів.

 

Під час підготовчого курсу студенти навчаються ефективно працювати зі складними тестами навчально-наукового характеру, а також усно й письмово висловлювати свою думку; аргументувати її; зважувати докази й робити висновки. Під час підготовки також приділяється увага збільшенню словникового запасу та використанню складних синтаксичних і граматичних конструкцій, оскільки письмові та усні результати тесту оцінюватимуться саме за критерієм використання різноманітної наукової лексики та синтаксичних конструкцій.

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”TOEFL” tab_id=”1404732244-2-29″][vc_single_image image=”4367″ img_link_target=”_self” img_size=”full”][vc_column_text]На цьому екзамені встановлюють професійний рівень володіння англійською мовою. Він потрібен особам, що збираються вступати до вищих навчальних закладів у Америці та Канаді. Наповнення тесту відповідає академічним параметрам навчання в університеті або коледжі.

 

Тест ґрунтується на прослуховуванні академічних лекцій наукової тематики, читанні складних наукових текстів, а також умінні аналізувати та синтезувати наукові джерела. Наприклад, студент повинен прочитати уривок, прослухати лекцію, а потім провести аналіз у письмовій або усній формі.
TOEFL можна складати в трьох варіантах: Paper Based, Computer Based, Internet Based. Наша компанія готує до складання цього тесту в усіх варіантах. Наразі більшість тест-центрів пропонують тільки ІBT (Internet Based), тому ми також робимо акцент саме на цьому варіанті.

 

Навчання та підготовка до цього тесту має четири основні напрямки: читання, аудіювання, обговорення та письмо. З кожного напрямку студент навчається таким навичкам: розуміння фактів і деталей, розуміння складної лексики з контексту, припущення та логічні висновки з почутого або прочитаного, визначення важливого та другорядного, вміння виражати свою думку, аргументація тез, надання об’єктивної оцінки тощо. Саме ці навички тестуватимуться під час складання TOEFL. Підготовка до тесту також включає роботу з Інтернет-ресурсами та зразками автентичних тестівю

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”CAE” tab_id=”1404732491731-2-9″][image_with_text image=”4365″]Certificate in Advanced English[/image_with_text][vc_column_text]Тест CAE складається з п’ятьої частин: читання, письмо, використання англійської в різних ситуаціях, слухання та обговорення заданої тематики. Підготовчий курс базується на формуванні необхідних навичок для успішного складання кожної з п’яти частин.
Під час курсу студент оволодіють такими вміннями та навичками роботи з текстом: виділення суттєвої інформації з тексту підвищеної складності, розрізняння та використання структури тексту.

 

Завдяки виконанню спеціально розроблених письмових завдань студенти навчаться володіти різними стилями письмової мови; сприймати необхідну лексику в різних комунікативних ситуаціях, використовувати складні граматичні конструкції, розрізняти й практично застосовувати різні мовні рєстри.

 

Під час аудіювання студенти навчаться сприймати складні тексти на слух; зможуть упізнавати настрій мовників та підтекст; розуміти головну ідею та значення сказаного.

 

Під час виконання комунікативних і інтерактивних завдань студенти оволодіють навичками ведення “світської бесіди” («small talk»), коментарів та монологічного висловлювання з опорою на наочність, а також обґрунтування своєї думки.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”FCE” tab_id=”1404732492488-3-8″][vc_column_text]Тест FCE перевіряє знання англійської мови в різних сферах використання. Цей тест складається з п’яти частин: читання, письмо, використання англійської мови в різних ситуаціях, слухання та обговорення заданої тематики. Підготовчий курс спрямований на розвиток мовних і мовленнєвих навичок студентів з метою успішного складання цього тесту.

 

Граматична компетенція є однією з основ підготовчого курсу, адже для складання тесту FCE студент повинен володіти не тільки загальною граматикою, але й фразовими дієсловами, прийменниками, а також британськими сталими виразами та ідіомами.

 

Курс передбачає регулярне проходження тестів з метою ознайомлення з рівнем складності та для того, що студенти звикли до формату FCE. Особлива увага приділятиметься вправами, які вводять в оману недосвідчених студентів, а також запитанням типу «multiple choice».[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”CPE” tab_id=”1404732495872-4-0″][vc_column_text]Для успішного складання цього тесту студент повинен продемонструвати високу мовну компетенцію. Тест складатиметься з п’яти частин: читання, письмо, використання англійської мови в різних ситуаціях, слухання та обговорення заданої тематики.

 

Для успішного складання першої частини студент повинен розрізняти різні жанри текстів, відрізняти факти від власної думки оповідача, розуміти деталі, ставлення автора до сказаного та що автор мав на увазі. Під час підготовчного курсу студенти знайомитимуться з текстами з різних джерел: романами, оповіданнями, газетними та журнальними статтями, оглядами, рецензіями. Студенти навчаться розпізнавати джерело та формулювати основну думку тексту. Підготовчий курс також розрахований на вивчення деяких літературознавчих термінів, знання яких тестуватиметься під час іспиту: ретроспекція, організація оповіді тощо.

 

CPE вимагає від кандидата продемонструвати також письмову мовну компетенцію. Студент повинен висловити та логічно обґрунтувати власну думку, а також продемонструвати свої вміння практичного використання одного з відомих жанрів.

 

Підготовчий курс навчить слухачів, як організувати письмове завдання, використовувати письмові кліше, властиві тому чи іншому жанру, а також застосовувати складні граматичні й синтаксичні структури, щоб вони змогли продемонструвати свій високий рівень володіння мовою.

 

Оскільки тест призначений для студентів з високим рівнем мовної компетенції, курс підготовки націлений на розширення словникового запасу наукової лексики, а також розпізнавання мовних моделей і відтінків у значеннях синонімічних груп. Студенти ознайомляться з низкою фразових дієслів, ідіом, словосполучень тощо.

 

Велику увагу підготовчий курс приділяє аудіюванню. Під час тесту кандидати повинні будуть зрозуміти уривки з радіопрограм, автентичних промов, лекцій, зустрічей тощо. Під час підготовки студенти навчаться ефективно слухати й розуміти різні акценти, а також мовців із різним темпом мовлення.

 

Остання частина тесту є перевіркою усного мовлення. Кандидати повинні продемонструвати свої навички розмовляти англійською мовою спонтанно і без підготовки на будь-яку тему. Саме тому підготовчий курс має комунікативну спрямованість і насичений діалогами, груповими обговореннями та рольовими іграми.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Зовнішнє тестування” tab_id=”1405001224802-5-8″][/vc_tab][vc_tab title=”Інші тести” tab_id=”1405001225823-6-6″][/vc_tab][/vc_tabs][action type=”elegant” target=”_self” background_color=”#ededed” link=”http://www.www.abc-center.com.ua/zayavka-na-pidgotovku-do-ispitiv/”]Підготуватися до цих та інших іспитів і тестів Ви можете в Центрі іноземних мов А.В.С. Заявки приймаються телефоном 044 239-10-91, електронною поштою info@abccenter.kiev.ua, а також через форму подачі заявок на нашому сайті.
Який би спосіб ви не вибрали, ми опрацюємо Вашу заявку та запросимо на навчання однаково швидко![/action][/vc_column][/vc_row]

Login

Lost your password?