Українська/Російська

Українська та російська для іноземців

 

Загальний курс російської мови

Курс складається з 5 рівнів.

Мета курсу  –  підготувати слухачів до повноцінного спілкування російською мовою в щоденних побутових ситуаціях, вільного обміну думками з широкого спектру суспільно-політичних і соціально-культурних тем, а також познайомити їх з основами російської культури.

Завдання курсу: розвинути вміння і навички спілкування російською мовою, читання оригінальних текстів, сформувати розуміння базових цінностей російської культури.

У ході курсу слухачі засвоять орфоепічні, лексичні і граматичні норми сучасної російської мови, навчаться правильно будувати речення і вдосконалять свої навички грамотного формулювання думки.

Методика: курс засновується на комунікативному підході  до вивчення мови. В основу навчання покладено не сухе засвоєння граматики, а задоволення конкретних потреб, які виникають у процесі спілкування. Вправи, які використовуються в курсі, націлені на формування навичок застосування граматичних конструкцій і фраз для вирішення практичних комунікативних завдань, наприклад, для висловлення побажань, згоди/незгоди, запиту на отримання інформації, уточнення тих або інших відомостей тощо.

 

Розширюючи горизонти

 

Ми пропонуємо сучасний комунікативний підхід та значний досвід наших викладачів у вивченні української та російської мов як іноземних. Люди, що приїхали до країни працювати, навчатися або просто подорожувати, зможуть отримати в нашому Центрі базові знання, що допоможуть їм у спілкуванні та роботі.

Ми пропонуємо цілу низку різноманітних курсів, спрямованих на підвищення рівня володіння російською та українською мовами:

  • Курси розмовної мови для усіх рівнів
  • Цільові програми / спеціалізовані курси
  • Ділове листування українською та російською мовами
  • Коригувальні граматичні курси для тих, хто вивчав мову самостійно
  • Інтенсивні програми як для початківців, так і для вищих рівнів
  • Проекти вихідного дня
  • Розмовні клуби
  • Екскурсії по Києву та Україні

 

Login

Lost your password?