Анкета-опитування Центру A.B.C.

Шановний студенте! Просимо Вас відповісти на питання короткої анкети з метою подальшого покращення якості послуг Центру А.В.С. Ваша думка – дуже важлива! Дякуємо!

Анкета оцінювання
рівня задоволеності студентів
навчальним процесом в Центрі А.В.С.

1. Прізвище та ім’я викладача:
2. Ваше ім’я та прізвище (необов’язково)
3. Назва компанії, де Ви проходите навчання з Центром А.В.С. (для корпоративного формату навчання)
4. Курс (рівень), який Ви проходите
5. Яким з наведених нижче мовленнєвих навичок на занятті приділяється достатньо уваги? Оберіть одну або декілька відповідей.
6. Як Ви оцінюєте запропоновану навчальну програму?
7. Як Ви оцінюєте навчальні матеріали (підручник та додаткові роздаткові матеріали)? Оберіть одну або декілька відповідей.
8. На Вашу думку, темп проведення занять
9. Оцініть обсяг і складність домашніх завдань. Опишіть Ваші побажання щодо самостійної роботи:
10. Які з приведених нижче словосполучень характеризують Ваші заняття іноземною мовою? Оберіть одну або декілька відповідей.

12. Дайте оцінку рівня вживання іноземної мови викладачем під час уроку
13. Як Ви оцінюєте даний навчальний курс:
14. Чи хотіли би Ви перейти на наступний рівень/пройти ще один курс з Вашим викладачем?

15. Що б Ви порекомендували для подальшого покращення навчального процесу в Центрі А.В.С.?

Login

Lost your password?