Новости

Англійська Навчальні програми

Англійська для банків та фінансового сектору

Мета курсу – надати працівникам банків та фахівцям, зайнятим у фінансовому секторі, можливість у найкоротший термін засвоїти профільну лексику та розвинути навички усного та письмового спілкування.

Задачі курсу:

Під час навчання слухачі:

  • засвоять широке коло спеціалізованої лексики в рамках тем: банківські продукти та послуги, корпортивні фінанси, ризик, прострочені платежі, неплатоспроможність, антикризове управління, обслуговування клієнтів, аудит та інші;
  • навчаться вести переговори англійською мовою, проводити презентації, описувати графіки й таблиці, спілкуватися по телефону, брати участь у зустрічах, аналізувати заявки на отримання й реструктуризацію кредитів, наполягати на оплаті, працювати зі скаргами клієнтів та вносити пропозиції;
  • удосконалять навички роботи з документами, складеними англійською мовою: заявками на отримання кредитів від приватних осіб і корпоративних клієнтів, фінансовою звітністю (бухгалтерським балансом, звітом про фінансові результати, звітом про рух грошових засобів), довідками про доходи, податковими деклараціями, угодами надання аудиторських послуг, аудиторськими висновками тощо;
  • поліпшать навички письмового спілкування англійською шляхом написання звітів, формальних і напівформальних електронних листів, заяв тощо;
  • підвищать грамотність мови за рахунок вивчення граматики.

Методологія: курс побудований на комунікативному підході до вивчення мови. У навчання широко використовуються вправи для відпрацювання навичок, симуляції, ситуаційний аналіз (casestudies), рольові ігри, робота в парах та групах та інші засоби.

Курс пропонується у трьої форматах:

  • повний курс (110 годин або 55 занять);
  • короткий курс (20 годин або 10 занять);
  • майстер-клас (240 хвилин).

Необхідний рівень володіння мовою: нижче середнього (Pre-Intermediate) та вищі.

Login

Lost your password?